Ciri-Ciri Ahli Bid’ah


Umdah.co.id - Syariat islam ini, selalu saja berjumpa dengan banyak gangguan dari pihak-pihak tertentu, baik dari luar islam atau dari pihak-pihak yang menggerakkan elemen-elemen muslimin untuk merusak muslimin dari dalam. Dengan apapun nama mereka, tugas kita hanyalah mengajaknya ke jalan Allah swt. Yang non muslim kita islamkan. Apalagi yang sudah muslim, janganlah dikafirkan.Ciri ahli bidah sepanjang zaman, mulai dari masa sahabat hingga sekarang ini, tanpa melihat nama kelompok, adalah mereka yang beranggapan bahwa siapa saja yang berbeda dengan mereka adalah salah, berada di neraka, bahkan kafir, hingga darahnya menjadi halal.  

Ada ahli bidah yang berkata “Tahlil syirik dan maulid syirik, karna menyembah kepada selain Allah. “Berdoa di kuburan syirik”. Kemudian mengkafirkan dan mensyirikkan orang yang berbeda dengan ajarannya. Bahkan ada yang mengkafirkan para sahabat Rasulullah. Atas nama mencintai ahli bait, mereka mengafirkan sahabat. Padahal, tidak ada seorangpun yang mencaci sahabat, mereka adalah orang yang sangat mencintai sahabat Rasulullah.

Kelompok yang lain, mereka mencaci ahli bait Rasulullah saw, atas nama membela sahabat. Padahal, sahabat merupakan orang yang paling mencintai ahli bait.  Dari Abu Bakar as-Shiddiq mengatakan, "Kerabat Rasulullah lebih saya cintai daripada kerabat saya sendiri." Sehingga cacian-cacian ini berlanjut dari dulu. Mereka mencaci dan memaki terhadap muslim lain. Terlebih parah, mereka mengklaim kesalahan ini atas nama islam, atas nama membela Allah swt, atas nama membela syariat serta membela agama.

Saya berjumpa 30 dari sahabat Rasulullah. Semua individu sahabat, mereka khawatir menjadi golongan orang yang munafik. Seperti itulah sahabat. Orang yang mukmin akan takut dirinya menjadi munafik. Tapi, orang munafik menganggap dirinya sebagai orang yang paling beriman.

Pemberian label-label semacam ini perlu kita hindari. Mereka ahli bid’ah mengkafirkan orang. Inilah  ciri ahli bidah. Apakah lantas, kita juga mengkafirkan mereka?  Jika demikian, jadilah kita sama seperti mereka, gampang mengkafirkan orang lain.

Komentar

Postingan populer dari blog ini

Prediksi Malam Lailatur Qadar Menurut Pengalaman Para Sufi

Jurnalistik Sebagai Tradisi Vital Dakwah Pondok Pesantren di Era Modernita

Kepribadian Seorang Guru