Terjemah Shalawat al-Badar, Sentuhan yang Menyentuh HatiUmdah.co.id - Rahmat serta keselamatan Allah.
Semoga selalu tercurahkan untuk Nabi Thaaha utusan Allah.
Rahmat dan keselamatan Allah.
Semoga senantiasa untuk Nabi Yasin kekasih Allah.

Kami bertawassul dengan berkah “Basmalah”.
Dan dengan berkah Nabi yang menunjukkan lagi utusan Allah.
Dan dengan berkah seluruh orang yang beriuang karena Allah.
Sebab berkahnya sahabat ahli badar ya Allah.

Ya Allah, semoga Engkau menyelamatkan ummat.
Dari semua bencana dan siksa.
Juga dari susah dan kesempitan.
Sebab berkahnya sahabat ahli badar ya Allah.

Ya AIlah, semoga Engkau selamatkan kami dari semua yang menyakitkan.
Semoga Engkau menjauhkan tipu dan daya musuh-musuh.
Dan semoga Engkau mengasihi kami.
Sebab berkahnya sahabat Ahli Badar Ya Allah.

Ya Allah! semoga Engkau menghilangkan beberapa kesusahan.
Dari orang-orang yang bermaksiat serta semua kerusakan.
Dan semoga Engkau menghilangkan semua bencana dan wabah penyakit.
Sebab berkahnya sahabat ahli Badar ya Allah.

Maka sudah beberapa rahmat yang telah berhasil.
Dan sudah beberapa dari kehinaan yang telah hilang.
Dan sudah banyak dari ni’mat yang telah sampai.
Sebab berkahnya sahabal ahli Badar ya Allah.

Sudah berapa kati Engkau memberi kekayaan orang yang makmur.
Dan berapa kati Engkau memberi nikmat kepada orang yang fakir.
Dan berapa kali Engkau mengampuni orang yang berdosa.
Sebab berkahnya sahabat ahli Badar ya Allah.

Sungguh hati manusia merasa sempit di atas tanah yang luas ini.
karena banyakhya marabahaya yang mengerikan.
Dan malapetaka yang menghancurkan,
semoga Allah menyelamatkan kami dari bencana yang mengerikan,
Sebab berkahnya sahabat ahli Badar ya Allah.

Kami datang dengan memohon pemberian/pertolongan
Dan memohon agungnya kebaikan dan keuntungan
Semoga Allah meluaskan anugerah (keni’matan) yang melimpah-limpah
Dari sebab berkahnya ahli Badar ya Allah.

Maka ianganlah Engkau (Allah) menolak kami menjadi rugi besar
Bahkan jadikanlah diri kami dapat beramal baik, dan selalu bersuka ria
Wahai Dzat yang punya keagungan (kemenangan) dan Prabawa
Dengan sebab berkahnya sahabat ahli Badar ya Allah.

Jika Engkau (Allah) terpaksa menolak hamba, maka kepada siapakah
kami akan datang mohon dengan mendapat semua hajat kami
Wahai Dzat yang menghilangkan beberapa bencana dunia dan akhirat, hilangkan bencana-bencana hamba
lantaran berkahnya sahabat ahli Badar ya Allah.

Ya Allah, semoga Engkau rnengampuni kami dan memuliakan
diri kami, dengan mendapat hasil beberapa permahonan kami, dan menolak keburukan-keburukan dari kami
Dengan mendapat berkahnya sahabat ahli Badar ya Allah.

Ya Allah, Engkaulah yang punya belas kasihan,
dan punya keutamaan (anugerah) lagi kasih sayang,
Sudah banyaklah kesusahan yang hilang,
Dari sebab berkahnya sahabat ahli Badar ya Allah.

Dan semoga Engkau (Allah) melimpahkan rahmat kepada Nabi yang senantiasa berbakti kepada-Nya,
dengan limpahan rahmat dan keselamatan yang tak terbilang dan tak terhitung,
Dan semoga tetap atas para keluarga Nabi dan para Sayyid yang bersinar nur cahayanya,
sebab berkahnya sahabat ahli Badar ya Allah.


Komentar

Postingan populer dari blog ini

Prediksi Malam Lailatur Qadar Menurut Pengalaman Para Sufi

Jurnalistik Sebagai Tradisi Vital Dakwah Pondok Pesantren di Era Modernita

Kepribadian Seorang Guru