Kisah Putri Seorang Aulia


Umdah.co.id- Dikisahkan, seorang waliyullah yang cukup terkenal dikalangan para wali dan ahli ilmu serta abid yaitu zinnun Al Mishri. Pernah pada suatu ketika Zinnun berlayar ke laut untuk  mencari ikan dengan mengikutsertakan putrinya yang masih kecil.

Maka Zinnun melemparkan jalanya ke samudera, tiba-tiba seekor ikan terjerat dalam perangkap Zinnun tadi. Lalu ia hendak mengambilnya dari jeratan. Saat itu juga putrinya yang dibawa kelaut melihat bibir ikan bergerak berzikir kepada Allah. Seketika itu juga siputri melemparkannya kembali kelautan lepas. “Kenapa engkau lepas tangkapan kita?” Tanya  Zinnun pada putrinya. “Aku tidak tega memakan makhlukyang berzikir mengingat Allah swt” jawab sang putrid. “Lalu apa yang kita lakukan?” Zin kembali bertanya. “Kita bertawakkal kepada Allah, dan Allah akan memberi kita rezeki dari makhluk yang tidak berzikir kepada-Nya” terang putrinya.

Keduanya pun berdiam diri serta bertawakkal kepada Allah swt hingga sore pun telah kunjung tiba. Suasana hening, tidak ada sesuatu pun yang mendatangi keduanya. Manakala sore telah diselimuti malam, tiba-tiba Allah menurunkan keduanya sebuah hidangan dari langit yang didalamnya terdapat beragam makanan yang lezat untuk di santap. Semenjak itu, pada setiap malamnya selalu diturunkan hidangan sampai 12 tahun lamanya. Maka Zinnun menyangka, hidangan itu diturunka, karena shalat, puasa, serta ibadah lainnya.

Tak lama berselang, putrinya meninggal dunia.saat iti pula, hidangan langit tak pernah diturunkan lagi. Maka Zinn mengetahui bahwasanya hidangan itu turun dengan sebab putrinya, bukan Karena dirinya, serta menganulir krmbali persepsinya yang keliru tadi.
Wallahu A`lam

Dikutip dari kitab An Nawadir hal.25
Penulis, Al Murtaza Ridwan
Santriwan kelas 3H LPI MUDI Mesjid Raya Samalanga

Komentar

Postingan populer dari blog ini

Prediksi Malam Lailatur Qadar Menurut Pengalaman Para Sufi

Jurnalistik Sebagai Tradisi Vital Dakwah Pondok Pesantren di Era Modernita

Mutiara Nasehat dari Dzurriyah Rasulullah