Hanya Ada 3 Pilihan!

Hanya Ada 3 Pilihan!

Umdah.co.id- Ikhlas adalah suatu sifat yang timbul dari hati agar adanya ridha Allah utuk si hamba dalam suatu amalan. Tidak ada alasan duniawi yang melatarbelakangi suatu amalan kecuali hanya karena Allah. Bila amalan yang dilakukan bukan karena Allah, namun karena alasan yang bersifat dunia maka itu adalah noda yang mengotori keikhlasan.

Derajat ikhlas ada 3

Al Ulya :seorang hamba beramal hanya karena Allah, untuk melaksanakan apa yang Allah perintah serta teguh beribadah kepadanya.

Al Wustha : Seorang hamba beramal karena ingin memperoleh pahala dan agar terhindar dari siksa

Ad Dunya : Seorang hamba beramal supaya Allah memberi kedudukan mulia didunia dan selamat dari bencana-Nya.

Bila seorang hamba beramal diluar koridor 3 derajat diatas, maka itu adalah riya dan tidak termasuk kedalam tingkatan ikhlas.

Begitulah perkataan Syaikhul Islam dalam uraian kitab risalah Al Qusyairiyah
semoga kita selalu tergolong dalam golongan orang-orang yang mukhlisin.
Wallahu A`lam

Komentar

Postingan populer dari blog ini

Prediksi Malam Lailatur Qadar Menurut Pengalaman Para Sufi

Jurnalistik Sebagai Tradisi Vital Dakwah Pondok Pesantren di Era Modernita

Kepribadian Seorang Guru