Mau Pinang ? Jawab Dulu Pertanyaanku

Jawab Dulu Pertanyaanku


Umdah.co.id- Suatu kisah menarik tergambar dalam kehidupan seorang wanita waliyullah Rabiatul adawiyah saat hendak di pinang ketika suaminya  telah wafat, Hasan Albashri beserta kawan-kawannya meminta izin untuk masuk ke rumah Rabiatul adawiyah, lalu Rabiatul adawiyah pun mempersilahkan mereka masuk dan ia duduk di belakang sebuah tabir.
dari belakang tabir itu Hasan dan kawan-kawannya berkata " suamimu sudah lama meninggal dan engkau sekarang sendirian,pilihlah dari kami,mereka adalah orang yang zuhud,
Rabiatul adawiyah menjawab "Benar tetapi Siapakah yang paling alim diantara kalian?" 
mereka menjawab serentak "Hasan Albashri". 
Rabiatul adawiyah berkata "jika engkau dapat menjawab 4 pertanyaan, maka aku akan sanggup menjadi istrimu.
Hasan berkata "bertanyalah Jika Allah memberi Taufiq kepadaku tentu aku akan menjawabnya. 
Rabiatul adawiyah pun mulai bertanya :

Apa pendapatmu jika nanti aku mati dan keluar dari dunia, apakah kematianku dalam kondisi muslim (husnul khatimah) atau dalam keadaan kafir(suul khatimah)”


Hasan menjawab "ini adalah yang ghoib,dan tidak ada yang mengetahui perkara yang ghaib kecuali Allah.
"Apa pendapatmu jika aku diletakkan di alam kubur dan Malaikat Munkar dan Nakir bertanya kepadaku Apakah aku akan dapat menjawab mereka atau tidak?"
Hasan menjawab "ini sesuatu yang ghaib pula dan tidak ada yang mengetahui perkara Ghaib kecuali Allah."

“Kalau seluruh manusia di giring di MAUQIF (padang mahsyar) pada hari kiamat kelak,dan buku buku catatan amal yang dilakukan oleh malaikat HAFAZHAH beterbangan dari tempat penyimpanannya di bawah ‘arasy. Kemudian buku buku catatan itu di berikan kepada pemiliknya. Sebagian ada yang melalui tangan kanan saat menerima dan sebagian lagi ada yang lewat tangan kiri dalam menerimanya. Apakah aku termasuk orang yang menerimanya dengan tangan kanan atau tangan kiri . . ?
Hasan menjawab "ini pun suatu hal yang ghaib".

Kemudian Rabiatul adawiyah bertanya "ketika Diumumkan kepada seluruh manusia tentang Ahli Surga dan ahli neraka Aku termasuk golongan yang manakah dari 2 golongan itu? 

Hasan menjawab "ini pun suatu hal yang ghaib".

Kemudian Robiah berkata "orang yang masih memprihatinkan empat hal itu bagaimana Sempat berpikir tentang kawin?"

Dikutip dari kitab uqudul lujain karya imam Annawawi AlbantaniKomentar

Postingan populer dari blog ini

Prediksi Malam Lailatur Qadar Menurut Pengalaman Para Sufi

Jurnalistik Sebagai Tradisi Vital Dakwah Pondok Pesantren di Era Modernita

Kepribadian Seorang Guru