Sudahkah Anda Bershalawat Hari Ini?


shalawat baginda nabiUmdah- Abdurrahman bin ‘Auf r.a bercerita: “Suatu hari aku mengikuti Nabi. Kulihat beliau memasuki kebun kurma. Tiba-tiba beliau bersujud. Aku pun menunggu sujudnya yang lama sehingga aku khawatir beliau telah meninggal. Maka, aku datang menatapnya lebih dekat. Beliau langsung mengangkat kepala. "Ada apa, Abdurrahman?" Wahai Rasulullah, kau letakkan kepalamu disini lama sekali, aku khawatir engkau telah meninggal. bahkan aku berkata dalam hati, Aku tidak akan berjumpa lagi dengan Rasulullah. Nabi Muhammad SAW menjawab, “Tadi ada utusan Allah mendatangiku. Ia berkata, “Maukah Engkau ku beritahu sebuah kabar gembira?” Allah berfirman: "Siapa bershalawat untukMu satu kali, Allah bershalawat untuknya sepuluh kali” 

Tahukah Sahabatku, kenapa Rasulullah bersujud dan meratakan dahinya yang mulia dengan tanah? Apa yang membuat beliau begitu bergembira? Ternyata gembiranya Nabi bukan karena beliau dikirimi shalawat. Akan tetapi beliau bergembira karena karunia Allah yang begitu besar diberikan kepada umatnya yaitu gandaan shalawat yang Allah curahkan kepada kita. Subhanallah, Semoga kita semakin terinspirasi untuk selalu bershalawat kepada Baginda Nabi Muhammad SAW.

Komentar

Postingan populer dari blog ini

Prediksi Malam Lailatur Qadar Menurut Pengalaman Para Sufi

Jurnalistik Sebagai Tradisi Vital Dakwah Pondok Pesantren di Era Modernita

Kepribadian Seorang Guru