Nama-Nama Para Sufi Ashabul Kahfi dan Kelebihannya

Umdah-Ashabul Kahfi adalah nama sekelompok orang beriman yang hidup pada masa Raja Diqyanus di Romawi, beberapa ratus tahun sebelum diutusnya nabi Isa as. Mereka hidup ditengah masyarakat penyembah berhala dengan seorang raja yang dzalim. Ketika sang raja mengetahui ada sekelompok orang yang tidak menyembah berhala, maka sang raja marah lalu memanggil mereka dan memerintahkan mereka untuk mengikuti kepercayaan sang raja. Tapi Ashabul Kahfi menolak dan lari, dikejarlah mereka untuk dibunuh. Ketika mereka lari dari kejaran pasukan raja, sampailah mereka di mulut sebuah gua yang kemudian dipakai tempat persembunyiannya.

gua ashabul kahfi 2
Gua Ashabul Kahfi
Dengan izin Allah mereka kemudian ditidurkan selama 309 tahun di dalam gua, dan dibangkitkan kembali ketika masyarakat dan raja mereka sudah berganti menjadi masyarakat dan raja yang beriman kepada Allah SWT (Ibnu Katsir; Tafsir al-Quran al-‘Adzim; jilid:3 ; hal.67-71).
Berikut Nama-nama Mereka : 
مكسامنا
تملخا
مرطونس
ساريولس
فليستطيونس
زونونس
قطمير


Kelebihan Nama-Nama Ashabul Kahfi :

  • 1.      .Jika ditulis di pintu, maka akan aman dari pencuri
  • 2.      Akan memedamkan api jika ditulis dikain dan dilemparkan kedalam api
  • 3.      Menenangkan bagi yang sedang menangis dengan cara dibaca
  • 4.      Menyembuhkan kedinginan dengan dibaca
  • 5.      Menemukan kembali  barang yang telah hilang dengan sebab dihafal
  • 6.      Jika dihafal akan terlepas dari musuh
  • 7.      Jika dihafal maka tidak akan mudah sakit
 note : Kelebihan ini seperti doa, jadi untuk merealisasikann kelebihan tersebut, kembali kepada Adab, Syarat, dan sebagainya yang berkaitan dengan diterimanya doa. wallahua'lam.

Komentar

Postingan populer dari blog ini

Prediksi Malam Lailatur Qadar Menurut Pengalaman Para Sufi

Jurnalistik Sebagai Tradisi Vital Dakwah Pondok Pesantren di Era Modernita

Kepribadian Seorang Guru