Kelebihan Ilmu Agama

www.umdah.co
Umdah-Barang siapa menempuh jalan untuk menimba ilmu agama, Allah akan memudahkan baginya jalan menuju surga. Para malaikat melebarkan sayap karena ridha dengan aktivitasnya. Makhluk di langit dan bumi termasuk ikan-ikan di lautan beristigfar kepadanya.

Di dalam sebuah hadis, Nabi Saw bersabda: “Kelebihan orang alim atas orang abid (orang ibadat) laksana kelebihan bulan di atas segala  bintang-bintang.Ulama merupakan warisan para nabiyullah, anbia tidak mempusakai dinar dan dirham. Mereka mewariskan ilmu. Maka barang siapa mengambil ilmu niscaya ia telah mengambil bahagian yang melimpah,  nabi Saw juga bersabda:  "Kelebihan orang alim atas orang abid laksana kelebihanku di atas orang  yang paling rendah di antara kamu. Dan sesungguhnya Allah, para malaikat, penghuni langit dan bumi termasuk semut yang ada di  dalam sarangnya, ikan di air, semuanya bershalawat kepada pengajar ilmu yang baik dan benar, bukan pengajar imu sihir. Mu’az berkata: ”Tuntutlah ilmu, ajarkanlah ilmu itu kepada manusia, ilmu merupakan kebaikan, mencari ilmu adalah ibadah dan muzakarah tentangnya adalah tasbih, berdiskusi tentang ilmu adalah jihad, mengajarkan ilmu kepada orang lain adalah sedekah.

Diriwayatkan dari Abi Dardak: ”Manusia ada dua,  alim (pengajar) dan muta'allim (penuntut) dan tidak ada kebaikan pada selain keduanya. Sebagian Ulama berkata: ”Barang siapa berjalan ke tempat orang alim, duduk di sisinya, tidak sanggup mengingat yang telah dikatakannya, niscaya Allah akan memberikan untuknya tujuh kemulian, yaitu:

  • Memperoleh kelebihan yang diperoleh penuntut ilmu
  • Selama ia masih duduk di sisi orang alim akan dihapuskan dosanya.
  • Apabila ia keluar dari tempat ulama maka turunlah rahmat kepadanya
  • Apabila ia  berada di sisi orang alim tersebut, di saat rahmat Allah di turunkan kepadanya, dengan keberkahannya, niscaya akan turun pula kepada orang yang di sekelilingnya,
  • Dituliskan hasanah (kebaikan) baginya selama ia masih mendengar apa yang yang dikatakan orang alim tersebut.
  • Mereka (penuntut ilmu) dinaungi di bawah sayap-sayap malaikat dan ia merupakan salah seorang yang ada di bawahnya.
  • Setiap telapak kaki yang diangkat lalu diletakkan kembali, menjadi kafarah (penebusan) dosa, diangkat derajatnya dan bertambahlah kebaikannya.

Ketujuh kemulian di atas Allah berikan  bagi yang tidak sanggup mengingat apa yang orang alim tersebut katakan di majelis ilmu tersebut. Adapun bagi yang mampu mengingatnya, niscaya Allah lipat gandakan kemulian tersebut.

Diriwayatkan dari umar R.A: “Seseorang yang keluar dari kediamannya dan ia mempunyai dosa sebesar gunung Tihamah, di ketika ia mendengar sesuatu tentang ilmu, lalu takut kepada Allah dan bertaubat dari dosa-dosanya, maka sesudah ia pulang ke rumahnya dalam keadaan tidak ada lagi berdosa." Maka janganlah sekali-kali mufarakah (meninggalkan) majelis-majenis ulama. Sesungguhnya Allah tidak menciptakan satu tempat di atas permukaan bumi yang lebih mulia selain dari majelis mereka.Wallahu a'lam.


Rahimi Zulkifli

Komentar

Postingan populer dari blog ini

Prediksi Malam Lailatur Qadar Menurut Pengalaman Para Sufi

Jurnalistik Sebagai Tradisi Vital Dakwah Pondok Pesantren di Era Modernita

Kepribadian Seorang Guru